نویسنده = حسن عربی
اثر ریزساختار بر خواص رئولوژیکی پلی اتیلن های خطی و شاخه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1402

محمدرضا جوزق کار؛ حسن عربی؛ فاطمه حیدری؛ مهناز حسن پور


کوپلیمرشدن کوئوردیناسیونی مونومرهای قطبی با اولفین‌ها: بررسی مشکلات و راه حل‌ها

دوره 13، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 3-14

حسن عربی؛ زهرا عیسی آبادی؛ مجید کریمی؛ رقیه جم جاه


پلی‌اتیلن در صنعت بسته‌بندی مواد غذایی: 2- اثر ضدمه

دوره 13، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 3-18

سید محسن شریعتی؛ محمّد سروش آبزن؛ حسن عربی؛ شروین احمدی