نویسنده = امین عبدالهی
تعداد مقالات: 3
1. پلیمرهای هوشمند: 6- کاربرد پلیمرهای فوتوکروم در سامانه‌های پاسخگو به محرک

دوره 6، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 57-69

جابر کیوان راد؛ امین عبدالهی؛ علیرضا مهدویان


2. بررسی فرمول‌بندی، خواص و کاربردهای اسفنج‌های چسبان

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 64-75

امین عبدالهی؛ مرتضی سلطان دهقان؛ بهاره رضوی


3. پلیمرهای هوشمند: 4- پلیمرهای فوتوکرومیک و پدیده فوتوکرومیسم

دوره 5، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 37-47

امین عبدالهی؛ جابر کیوان راد؛ علیرضا مهدویان