نویسنده = امیر مسعود رضا دوست
تعداد مقالات: 2
2. مروری بر روش مدلسازی لایه نشانی همجوش

دوره 6، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 74-85

بهزاد نجفلو؛ محمد رضوی نوری؛ امیر مسعود رضا دوست