مروری بر روش مدلسازی لایه نشانی همجوش

نوع مقاله : تالیفی

نویسندگان

1 دانشکده نساجی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

2 عضو هیئت علمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

چکیده

در بازار رقابتی امروز، کاهش مدت زمان توسعه و ساخت محصول از طراحی تا تولید، رمز موفقیت سازمان‌های تولیدی به‌شمار می‌رود. از این ‌رو، استفاده از روش‌های نمونه‌سازی و تولید سریع با شتاب رو به ‌رشد است. مطالعات متعدد درباره ساخت، بررسی و معرفی متغیرهای اثرگذار بر خواص مکانیکی قطعات تولید شده با روش مدل‌سازی لایه‌نشانی همجوش رشته‌های پلیمری انجام شده که از روش‌های متداول در حوزه نمونه‌سازی سریع است. نتایج حاکی از آن است، زاویه و فاصله هم‌نشینی رشته‌ها در هر لایه و جهت‌گیری مدل در زمان ساخت از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر خواص مکانیکی است. همچنین، متغیرهایی مانند الگوی پرکردن و دقت مدل طراحی شده، از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر ویژگی ظاهری قطعات تولید شده محسوب می‌شوند. در این مقاله سعی شده است، اطلاعات به‌نسبت جامعی درباره این روش و متغیرهای مهم تولید و تاثیر هر یک از آن‌ها بر خواص مکانیکی و ظاهری قطعات تولید شده با مرور مقالات چاپ شده در این حوزه ارائه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review on Fused Deposition Modeling Method

نویسندگان [English]

  • Behzad Najafloo 1
  • Mohammad Razavi-Nouri 2
1 Textile Engineering Department, Amirkabir University of Technology
2
چکیده [English]

Nowadays in worldwide competitive markets, the development of product by shortening the cycle time from design to production process in order to increase the rate of production is a remarkable success for manufacturing organizations. Therefore, fast prototyping and manufacturing methods are developed and grown at a fast rate. The fused deposition modeling (FDM) using polymeric filaments can be classified as one of the fast prototyping methods. Several works have been carried out to evaluate the effect of FDM processing parameters on mechanical properties. The results showed that the parameters such as raster orientation, air gap and build plane were the most important factors on mechanical properties, also the fill pattern and design precision were the ones which had significant impacts on the surface quality. By reviewing the related published papers, our aim in this article has been to provide some information on the above-mentioned manufacturing process to include the important parameters that should be controlled in order to acquire a product with optimum mechanical properties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fused deposition modeling
  • raster orientation
  • air gap
  • build plane
  • fill pattern