نویسنده = علیرضا مهدویان
پلیمرهای هوشمند: 7- گرمارنگ‌ها و کاربرد آن‌ها

دوره 9، شماره 3، آذر 1398، صفحه 25-38

علیرضا مورکی؛ مریم رئیسی؛ سمیرا سنجابی؛ علیرضا مهدویان


کامپوزیت‌ها و ژل‌های پلیمری مغناطیسی حاوی نانوذرات مگنتیت

دوره 8، شماره 3، آذر 1397، صفحه 3-13

علیرضا مورکی؛ سمیرا سنجابی؛ علیرضا مهدویان


نانو کامپوزیت های طلا- پلیمر و کاربردهای آنها

دوره 7، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 3-12

جابر کیوان راد؛ علیرضا مهدویان


پلیمرهای هوشمند: 6- کاربرد پلیمرهای فوتوکروم در سامانه‌های پاسخگو به محرک

دوره 6، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 57-69

جابر کیوان راد؛ امین عبدالهی؛ علیرضا مهدویان


پلیمرهای هوشمند 5- پلیمرهای یونومری خود ترمیم شونده

دوره 5، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 29-42

زینب السادات شیخ الاسلامی؛ علیرضا مهدویان


پلیمرهای هوشمند: 4- پلیمرهای فوتوکرومیک و پدیده فوتوکرومیسم

دوره 5، شماره 3، آذر 1394، صفحه 37-47

امین عبدالهی؛ جابر کیوان راد؛ علیرضا مهدویان