نویسنده = فضه آریانسب
تعداد مقالات: 2
1. کاربرد حلال های بسا زودگداز طبیعی به عنوان نرم کننده در تهیه فیلم های پلیمری طبیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1399

فضه آریانسب