نویسنده = سپیده خوئی
تعداد مقالات: 3
1. نانوژل های پلیمری: ابزارنانوسکوپی مفید در دارورسانی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 21-32

سپیده خوئی؛ علیرضا کاوند


2. هیدروژل ها به عنوان حامل در سامانه های دارو رسانی کنترل شده

دوره 2، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 16-27

سپیده خوئی؛ مریم کردانی


3. کاربرد میسل های مخلوط در سامانه های دارورسانی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 4-15

سپیده خوئی؛ سلمان حسن زاده