نویسنده = کردانی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. هیدروژل ها به عنوان حامل در سامانه های دارو رسانی کنترل شده

دوره 2، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 16-27

سپیده خوئی؛ مریم کردانی