نویسنده = رضایی شیرین آبادی، عباس
تعداد مقالات: 2
1. پلیمرهای پاسخگو به کربن دی‌اکسید (CO2): 2- کاربردها

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 42-51

سجاد آور؛ عباس رضایی شیرین آبادی


2. پلیمرهای پاسخگو به کربن دی‌اکسید: 1- مفاهیم بنیادی و دسته‌بندی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 36-44

سجاد آور؛ عباس رضایی شیرین آبادی