پلیمرشدن رسوبی: ویژگی ها و کاربردها

نوع مقاله : تالیفی

نویسندگان

1 هیئت علمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

2 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

چکیده

پلیمریزاسیون رسوبی یکی از جدید ترین روشهای پلیمریزاسیون است که به تازگی توجه به آن با هدف تولید میکرو و نانو ذرات پلیمری و هم چنین انواع کوپلیمرها افزایش یافته است. به کمک پلیمریزاسیون رسوبی و نانو ذرات، تولید نانو کامپوزیت های آلی-معدنی با خواص کاتالیستی و شناساگری رو به افزایش نهاده است. پلیمریزاسیون نانو رسوبی نیز زیر شاخه ای از این نوع پلیمریزاسیون است که این روزها در تولید کوپلیمرهای قطعه ای کاربرد یافته است. غلظت شروع کننده و مونومر، نوع ضد حلال و بسیاری دیگر از عوامل تعیین کننده رفتار اینگونه پلیمریزاسیون هستند که در این مقاله اثر این عوامل بر روی پلیمریزاسیون، انواع روش های جداسازی، تئوری های موجود در تولید انواع کوپلیمرها و نانو کامپوزیت های آلی-معدنی ساخته شده به این روش مورد بررسی قرار می گیرند. همچنین در این مقاله مزایای قابل توجه این پلیمریزاسیون نسبت به انواع دیگر از جمله کنترل بهتر روی جرم مولکولی، مورفولوژی ذرات، عدم استفاده از انواع پایدار کننده ها بررسی و نقد می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Precipitation Polymerization: Features and Applications

نویسندگان [English]

  • mozhgan mirzataheri 1
  • maryam damghani 2
  • marzieh moghiseh 2
  • anahita homavand 2
1
2
چکیده [English]

Precipitation polymerization is almost one of the newest polymerization procedure used for producing micro and nano polymer particles. Even it is favorable for producing various kinds of copolymers or inorganic-organic nanocomposites. Due to catalytic or indicator properties of these materials, precipitation polymerization has find more interested in literature. Nanoprecipitation polymerization is a novel subsection of this kind of polymerization that is used for manufacturing of block copolymers. The scientific behavior of this polymerization depends on many factors such as the initiator and monomer concentration and especially, kind of the used non-solvent, as here the effect of these factors, separation methods and available scientific theories for synthesizing various kinds of copolymers or inorganic-organic nanocomposites are investigated. Also, the advantages of this polymerization in comparison to other kinds of polymerization such as better control on the molecular weight of polymers and polymer particle morphologies, in absence of stabilizers should be analysized, as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Precipitation
  • nanoprecipitation
  • Barrier
  • non-solvent
  • block copolymer