کاربرد نشاسته به عنوان افزودنی مقاومت خشک در کاغذسازی.

نوع مقاله : تالیفی

نویسندگان

دانشگاه گرگان

چکیده

نشاسته ترکیب پیچیده‌ای از کربوهیدرات‌های نامحلول در آب است که از دو بسپار آمیلوز و آمیلوپکتین تشکیل شده است. مقاومت کاغذ را می¬توان از طریق پالایش، پرس تر و مواد افزودنی افزایش داد. پالایش حدود 99- 98 درصد از مقاومت¬های کاغذ را افزایش می¬دهد اما روی مقاومت به پارگی اثر معکوس دارد. همچنین بر اثر عملیات پالایش میزان زیادی انرژی مصرف می-شود. مشتقات نشاسته از متداول¬ترین افزودنی¬های مقاومت خشک کاغذ به شمار می¬آیند که امروزه در صنعت کاغذسازی به¬کار می¬روند. با استفاده از نشاسته به¬عنوان افزودنی مقاومت خشک در کاغذسازی پیوندهای هیدروژنی بین الیاف افزایش می¬یابند و درنتیجه مقاومت و کیفیت کاغذ حاصله نیز بهبود می¬یابد. الیاف تشکیل دهنده کاغذ اکثرا آنیونی هستند و برای افزایش ماندگاری نشاسته روی الیاف کاغذ، بایستی گروه¬های کاتیونی به ملکول نشاسته متصل شوند. نتایج نشان داده است که نشاسته کاتیونی در بسیاری از کاغذها باعث افزایش مقاومت¬های کششی، پارگی و مقاومت به ترکیدن خواهد بود. همچنین نشاسته کاتیونی مزیت¬هایی مثل قابلیت توزیع خوب، نفوذ زیاد و جذب سطحی زیاد بر روی الیاف را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Starch application as dry strength additives in papermaking.

نویسنده [English]

  • RAHIM EBRAHIMI BERISA
چکیده [English]

Starch is a complex combination of carbohydrates that is insoluble in water and composed from Amylose and Amylopectin. The paper strength increases by refining, wet pressing and additives. Refining increases the paper strength about 98-99 percent but decreases the tear strength. Also more energy is consumed as a result of refining operations. Starch derivatives are considered as a common paper dry strength additives that are used in today's paper manufacturing industry. Using starch as dry strength additives increases the paper hydrogen bonds between the fibers and thus improves the strength and quality of the resulting paper. Constituent fibers of the paper are mostly anionic to increase the durability of the starch on paper’s fiber, starch molecules must bind to cationic groups. Results have shown that cationic starch in paper increases the resistance to rupture, bursting, and tensile strength. Cationic starches have some advantages such as good capability of diffusion, high penetration and high adsorption on the fibers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • paper
  • starch
  • Dry strength
  • Hydrogen bond
  • Tear strength