موضوعات = نانوذرات
تعداد مقالات: 3
1. خودگردایش پلیمرهای آزوی دومحیط‌دوست در محلول‌ها

دوره 8، شماره 1، بهار 1397، صفحه 3-16

معصومه باقری؛ اکرم گلشن حسینی


2. نانواسفنج‌های پلیمری برپایه سیکلودکسترین با قابلیت بارگذاری-رهایش مواد و کاربردهای آن‌ها

دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 17-26

مسیب قرخلو؛ سماحه سجادی؛ فهیمه عسکری؛ مهدی رضایی تبار؛ اعظم رحیمی


3. نانوکامپوزیت‌های پلی(وینیلیدن فلوئورید) و خواص آن‌ها

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 18-32

سیدمصطفی حسینی؛ علی اکبر یوسفی