مواد تغییرفاز نانوامولسیونی با کارکرد ذخیره‌سازی انرژی: طراحی، شناسایی و عملکرد گرمایی

نوع مقاله : تالیفی

نویسندگان

1 گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی و فناوری، پردیس دانشگاه مازندران، مازندران

2 گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مازندران، بابلسر.

3 گروه شیمی کاربردی، دانشکده شیمی،، پردیس دانشگاه مازندران، مازندران

4 ، گروه مهندسی مکانیک- دانشکده مهندسی و فناوری، پردیس دانشگاه مازندران، مازندران

چکیده

مواد تغییر فاز به ­دلیل گرمای نهان بسیار زیاد، قابلیت ذخیره و آزادسازی مقدار زیادی انرژی گرمایی حین تغییر فاز را دارند. در این میان، مواد تغییر فاز نانوامولسیونی، به ­دلیل خواص انتقال گرمای مناسب و ظرفیت ذخیره گرمایی زیاد بسیار مورد توجه قرار گرفته ­­اند. این مواد، افزون بر ظرفیت گرمایی محسوس سیال حامل با استفاده از ظرفیت گرمایی نهان مواد تغییر فاز به ­شکل فاز پراکنده نیز قابلیت ذخیره­ سازی انرژی گرمایی را دارند. همچنین به ­سبب نسبت زیاد سطح به حجم فاز پراکنده در ابعاد بسیار ریز، انتقال گرما در این سامانه نانوامولسیونی شتاب بیشتری می­ یابد. در کار حاضر، مطالعه جامعی درباره فرمول ­بندی، خواص گرمافیزیکی و رئولوژیکی مواد تغییر فاز نانو امولسیونی، با هدف ایجاد بینشی از مزایا و چالش ­های به­ کارگیری این مواد ارائه شده است. افزون بر این به پژوهش ­های انجام ­شده درباره پایداری این مواد در طول زمان ذخیره ­سازی، چرخه ­های گرمایی و مکانیکی نیز پرداخته شده است. اثر اندازه قطره ­ها، نوع پایدارکننده و غلظت فاز پراکنده بر ابرسرمایش و سایر خواص رئولوژیکی و گرمافیزیکی نانوامولسیون­ ها مانند رسانندگی گرمایی و چگالی نیز بررسی شده ­اند که به ­ترتیب تعیین­ کننده سرعت سرمایش-گرمایش و حجم لازم برای ذخیره ­سازی انرژی هستند. در نهایت، قابلیت بالقوه مواد تغییر فاز نانوامولسیونی در مدیریت مؤثر انرژی گرمایی و بهبود روش ­های استفاده از انرژی­ های تجدیدپذیر در زمینه ­های مختلف مرور شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Phase Change Material Nanoemulsions for TES Application: Design, Characterization, and Thermal Performance

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Pantea Hosseini Largani 1
  • Hamed Salimi-Kenari 2
  • Sayed Reza Nabavi 3
  • Ahmad Ali Rabinatj Darzi 4
1 Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering and Technology, University of 1Mazandaran, Babolsar Iran
2
3 Department of Applied Chemistry, Faculty of Chemistry, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
4 Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering and Technology, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
چکیده [English]

Due to their high latent heat, phase change materials have can store and release a large amount of thermal energy during phase change. Meanwhile, phase change material nanoemulsions have received much attention due to their suitable heat transfer properties and high heat storage capacity. In addition to the sensible heat capacity of the carrier fluid, these materials also have the ability to store thermal energy by using the latent heat capacity of phase change materials in the form of a dispersed phase. Also, due to the large surface to volume ratio of the dispersed phase on very small scales, heat transfer accelerates in this nanoemulsion system. In the present work, a comprehensive study on the formulation, thermophysical and rheological properties of nanoemulsion phase change materials is presented, in order to provide an insight into the advantages and challenges of using these materials. In addition to the experimental investigations on emulsions stability during storage time, and under thermal cycles and shear mechanical stresses have also been discussed. The effect of droplet size, stabilizer type and dispersed phase concentration on supercooling and other rheological and thermophysical properties of nanoemulsions such as thermal conductivity and density have also been investigated in order to determine the cooling-heating rate and volume required for energy storage, respectively. Finally, the potential of phase change material nanoemulsions for the effective management of thermal energy and promoting the methods of using renewable energy in different fields has been reviewed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • phase change material
  • nanoemulsion
  • thermophysical properties
  • supercooling
  • stability