کلیدواژه‌ها = غشای نانولیفی؛ الکتروریسی؛ پلی اترسولفون
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر بستر های نانو لیفی الکتروریسی شده بر پایه پلی اتر سولفون با کاربرد غشایی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 4-15

مژگان زندی؛ سکینه خزلی؛ جلال برزین