کلیدواژه‌ها = محرک-پاسخ
پلیمرهای هوشمند: 7- گرمارنگ‌ها و کاربرد آن‌ها

دوره 9، شماره 3، آذر 1398، صفحه 25-38

علیرضا مورکی؛ مریم رئیسی؛ سمیرا سنجابی؛ علیرضا مهدویان


پلیمرهای هوشمند 5- پلیمرهای یونومری خود ترمیم شونده

دوره 5، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 29-42

زینب السادات شیخ الاسلامی؛ علیرضا مهدویان


پلیمرهای هوشمند: 4- پلیمرهای فوتوکرومیک و پدیده فوتوکرومیسم

دوره 5، شماره 3، آذر 1394، صفحه 37-47

امین عبدالهی؛ جابر کیوان راد؛ علیرضا مهدویان