کلیدواژه‌ها = فیلم‌های دهانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پلیمرهای مختلف مورد استفاده در فیلم های دهانی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 3-17

فریبا گنجی؛ فاطمه رضایی؛ آرزو سروش نیا