کلیدواژه‌ها = گرافن
اثر نانوذرات بر خواص مکانیکی زیست‌کامپوزیت‌های بر پایه کیتوسان

دوره 9، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 54-65

حمیدرضا طالبی؛ فرامرز آشنای قاسمی؛ علیرضا عشوری


بلوری‌شدن پلیمرها در مجاورت نانوپرکننده‌های کربنی

دوره 8، شماره 3، آذر 1397، صفحه 14-25

فرشاد چرام؛ میترا توکلی


نانوکامپوزیت های پلیمری بر پایه گرافن

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 86-107

حسام رمضانی؛ مهدی شریف؛ عفیفه خرم شکوه


معرفی کتاب

دوره 3، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 92-93