کلیدواژه‌ها = طول عمر
رفتار خستگی پلیمر های مهندسی

دوره 10، شماره 3، آذر 1399، صفحه 29-39

اسماعیل قاسمی؛ ستار حسن پور؛ محسن نظریان؛ کیهان برخه؛ علی طالبی


طیف سنجی طول عمر نابودی پوزیترون 2- آشنایی با روش و انواع کاربردهای آن در علم پلیمر

دوره 2، شماره 2، مرداد 1391، صفحه 22-29

الناز اسمی زاده؛ محمد رضوی نوری؛ علی کلاتی وحید


طیفسنجی طول عمر نابودی پوزیترون -1 مقدمه ای بر روش و کاربردهای آن در علم پلیمر

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1391، صفحه 4-12

الناز اسمی زاده؛ محمد رضوی نوری؛ علی کلاتی وحید