کلیدواژه‌ها = پلیمرشدن
تولید پلی‌اتیلن کم‌چگالی خطی با روش پلیمرشدن پیاپی اتیلن و خواص و کاربرد آن

دوره 7، شماره 3، آذر 1396، صفحه 16-25

لیلا عظیم نوه سی؛ زهرا محمدنیا؛ ابراهیم احمدی


میکروژل‌های آکریلی: تهیه و کاربرد ‌‌‌‌

دوره 7، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 71-81

کوروش کبیری؛ سولماز مجرد؛ حمیدرضا متصدی


کامپوزیت‌های چندعاملی به‌عنوان پرکننده در دندانپزشکی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 70-81

آتوسا سامانیان؛ محمد میرجلیلی


اثرالکترون دهنده ها بر پلیمرشدن پروپیلن با کاتالیزور زیگلر - ناتا

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 39-48

شکوفه حکیم؛ مهدی نکومنش؛ علی شاهرخی نیا


کنترل اندازه ذرات تک پراکنشی پلیمر در روش پلیمر شدن پراکنشی

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1391، صفحه 20-26

مژگان میرزاطاهری؛ امیر فدایی؛ مهرناز لطفعلی ئی