نویسنده = مجید کریمی
کوپلیمرشدن کوئوردیناسیونی مونومرهای قطبی با اولفین‌ها: بررسی مشکلات و راه حل‌ها

دوره 13، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 3-14

حسن عربی؛ زهرا عیسی آبادی؛ مجید کریمی؛ رقیه جم جاه


مروری بر کامپوزیت‌های پلیمر-سیلسزکیوکسان اولیگومری چندوجهی

دوره 7، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 88-100

منصوره زارع زاده مهریزی؛ مجید کریمی؛ زهرا کلانتری خرمدره؛ مهدی نکومنش حقیقی


پلی‌اولفین‌های عامل‌دار: از سنتز تا کاربرد

دوره 6، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 29-42

احد حنیف پور؛ نعیمه بحری لاله؛ مهدی نکومنش حقیقی؛ مجید کریمی