نویسنده = اسماعیل قاسمی
تعداد مقالات: 3
1. رفتار خستگی پلیمر های مهندسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1398

اسماعیل قاسمی؛ ستار حسن پور؛ محسن نظریان؛ کیهان برخه؛ علی طالبی


2. رئولوژی پلیمرهای خیلی پرشده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1399

محمد برغمدی؛ اسماعیل قاسمی


3. سازوکارهای شکست پلیمرهای پرشده با ذرات

دوره 10، شماره 1، بهار 1399، صفحه 38-46

سهیل خواجه پور-تادوانی؛ اسماعیل قاسمی