نویسنده = اسماعیل قاسمی
تعداد مقالات: 3
1. رئولوژی پلیمرهای بسیار پرشده

دوره 10، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 16-30

محمد برغمدی؛ اسماعیل قاسمی


2. رفتار خستگی پلیمر های مهندسی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 29-39

اسماعیل قاسمی؛ ستار حسن پور؛ محسن نظریان؛ کیهان برخه؛ علی طالبی


3. سازوکارهای شکست پلیمرهای پرشده با ذرات

دوره 10، شماره 1، بهار 1399، صفحه 38-46

سهیل خواجه پور-تادوانی؛ اسماعیل قاسمی