نویسنده = محمدرضا دهقانی فیروزآبادی
تعداد مقالات: 2
1. کاربرد اتصال چندگانه در تولید نبافته های سلولزی ˗سنتزی زیست تخریب پذیر

دوره 5، شماره 3، آذر 1394، صفحه 29-36

رحیم یدالهی؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی


2. مروری کوتاه بر زیست پالایش پلیمرهای طبیعی (همی سلولوزها و لیگنین) در صنایع خمیر و کاغذ

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 32-43

علی اصغر تاتاری؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی؛ رحیم یدالهی؛ منصور غفاری