مروری کوتاه بر زیست پالایش پلیمرهای طبیعی (همی سلولوزها و لیگنین) در صنایع خمیر و کاغذ

نوع مقاله : تالیفی

نویسندگان

چکیده

با توجه به مسائل زیست محیطی و محدودیت در منابع فسیلی، استفاده از منابع تجدید شونده و
زیست تخریب پذیر مورد توجه واقع شده است. زیست توده های جنگلی، فراوان ترین منبع ماده آلی
تجدیدشونده و غنی از کربن روی زمین است که پتانسیل مطلوبی به عنوان مواد اولیه برای تولید
طیف گسترده ای از محصولات صنعتی و روزمره از کاغذ، الوار و مواد شیمیایی تا سوخت و
مواد پیشرفته از قبیل پلیمرهای زیست تخریب پذیر دارد. محصولات جانبی حاصل از زیس تپالایش
زیست توده های لیگنوسلولوزی از جمله مشتقات حاصل از همی سلولوزها )فورفورال، زایلیتول،
پلیمرهای زیست تخریب پذیر و پلیمر مقاومت کاغذ( و همچنین مشتقات حاصل از لیگنین )تربانتین،
روغن تال و مواد اولیه ساخت پلاستیک و چسب( درخور توجه است. این محصولات در کنار تولید
خمیر و کاغذ یا خمیر حل شونده از منابع لیگنوسلولوزی قابل دسترس هستند. بنابراین، زیس تپالایش
یکی از اهداف حائز اهمیت در ایجاد ارزش افزوده از لیکور سیاه حاصل از پخت منابع لیگنوسلولوزی
در کارخانه های تولید خمیر کاغذ است که می تواند به همراه تولید خمیر و کاغذ، محصولات جانبی نیز
داشته باشد. در نهایت، از نظر اقتصادی، زیست پالایش موجب تقویت بخش اقتصادی این واحدهای
تولیدی می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Brief Review on Biorefinery of Natural Polymers (Hemicelluloses and Lignin) in Pulp and Paper Industry

نویسندگان [English]

  • Aliasghar Tatari
  • Mohammadreza Dehghani Firouzabadi
  • Rahim Yadollahi
  • Mansour Ghaffari
چکیده [English]

According to environmental issues and limited fossil resources, the use of renewable
and biodegradable resources has been considered very important. Forest biomass is
the most abundant source of renewable and carbon-rich organic matter on land that has a
desirable potential as raw material for a wide variety of industrial and domestic products,
including paper, lumber, chemicals and advanced materials such as fuel and biodegradable
polymers. By-products obtained from bio-refinery lignocellulosic biomass include
hemicelluloses derivatives (furfural, xylitol, biodegradable polymers and polymeric
paper strength) and lignin derivatives (turpentine, tall oil and raw material for production
of plastic & binder) are remarkable. These products can be manufactured with pulp and
paper or dissolving pulp from lignocellulosic resources. So one of the important goals in
biorefinery is to create value-added in black liquor from lignocellulosic materials cooking
in pulp mills, which in addition, in production of pulp and paper there are also some byproducts
as well. Finally, biorefinery has provided an economic opportunity to enhance the
economic strength in this industry

کلیدواژه‌ها [English]

  • biomass
  • bio-refinery
  • hemicelluloses
  • lignin
  • byproducts