کاربرد اتصال چندگانه در تولید نبافته های سلولزی ˗سنتزی زیست تخریب پذیر

نوع مقاله : تالیفی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گروه صنایع خمیر و کاغذ

چکیده

از میان روش¬های اتصال مورد استفاده در ساخت نبافته¬های سلولزی و سنتزی بسته به نوع محصول و ویژگی¬های کیفی مورد نظر، روش اتصال چندگانه حرارتی، به همراه اتصال لاتکس، اتصال مناسبی می¬باشد. در اتصال با لاتکس فقط سطح نابافته تحت تاثیر قرار می¬گیرد و مناسب برای نابافته¬های با وزن پایه کم می¬باشد. در گراماژهای بالا قسمت مرکزی نابافته اتصال ایجاد نشده و سبب لایه¬ای شدن تشک الیاف می¬شود. اما در اتصال حرارتی این پدیده اتفاق نمی¬افتد و رنج گسترده¬ای از محصولات می¬توانند با این نوع اتصال ساخته شوند. همه روش¬های اتصال حرارتی اتصال نقطه¬ای قوی را میسر می¬سازد که بعلاوه بسیاری از حلال¬ها دشمن پایدار محیط زیست هستند. بنابراین در صورت استفاده از الیاف خمیر چوب که دوستار محیط زیست و تخریب¬پذیر هستند می¬توان علاوه¬بر داشتن بافت حجیم، جاذب و نرم، قیمت کمتری نیز داشت که در ساخت نابافته¬ها بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. لایه خارجی تشک الیاف، کاربرد ضعیفی از اتصال¬دهنده لاتکس را با هدف کنترل ابتدایی خاکه نرمه الیاف برای کاهش مقادیر الیاف سست یا پرز¬های تولید شده در متعاقب فرآیندهای تبدیل دریافت می¬کند. در وسط تشک الیاف، از الیاف سنتزی به صورت مخلوط با الیاف سلولز استفاده می¬شود که عموما هسته الیاف سنتزی پلی¬پروپیلن¬(PP) یا پلی¬استر(PET) می¬باشد که به وسیله غلاف پلی¬اتیلنی (PE) با دمای ذوب پایین پوشیده شده است. غلاف الیاف سنتزی در اثر حرارت ذوب شده و اتصال را در تمام نقاط تشک الیاف ایجاد می¬کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of multi bonding in the production of Cellulosic and synthetic Nonwoven

نویسندگان [English]

  • rahim yadollahi 1
  • Mohamad reza Dehghani Firouzabadi 2
1 Ph.D Student of Pulp and Paper Industries, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources (GUASNR)
2 Associate Professor, GUASNR, Dept. of Pulp and Paper Industries
چکیده [English]

Among bonding methods used in making cellulosic and synthetic Nonwovens depending on the type of product and quality characteristics. Thermal bonding with latex bonding is suitable multiple bonding. latex bonding affected only surface nonwoven. This process is most suitable for webs with a low basis weight. In high basis weight central part of web not created binding, and causing a lead to web delamination but in Thermobonding Not happen this phenomenon and wide range of products can be made with this type of bonding. All thermal bonding methods provide strong bond points that are resistant to hostile environment and to many solvents too. So if you use wood pulp fibers which are biodegradable and environmentally in addition to being bulky fabric, absorbent and soft, also Could be lower price. It is further considered in making nonwovens. The web’s exterior layer receives a light application of latex binder With purpose of primarily dust control to reduce the amount of loose fiber or lint generated in subsequent converting processes. In center of the web is bonded by use of thermoplastic fibers that fuse to the wood pulp. The core of synthetic fibers typically is polypropylene (PP) or polyester (PET) and coated by sheath of polyethylene (PE) with a low melting temperature. The sheath of Synthetic fibers melted The effect of heat and created binding in all regions of the web.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cellulosic and synthetic Nonwovens
  • multiple bonding
  • latex
  • Synthetic fibers
  • biodegradable