نویسنده = مرضیه شکرریز
تعداد مقالات: 1
1. شیمی رنگینه های پلیمری به کار رفته در نساجی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 69-76

مرضیه شکرریز؛ فروزان حاجی علی اکبری