نویسنده = سلوی فرهنگ زاده
تهیه و عامل‌دارکردن نانولوله‌های کربن و خواص نانوکامپوزیت‌های آن

دوره 5، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 85-106

فهیمه عسکری؛ سلوی فرهنگ زاده؛ هاجر جمشیدی


بازیافت مکانیکی پلی (وینیل کلرید) – بخش دوم

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1391، صفحه 36-41

سلوی فرهنگ زاده؛ هاجر جمشیدی


بازیافت مکانیکی پلی (وینیل کلرید)- بخش اول

دوره 1، شماره 1، اسفند 1390، صفحه 4-12

سلوی فرهنگ زاده؛ هاجر جمشیدی