نویسنده = عباس کبریت‌چی
مروری بر سنتز و شناسایی پیونده کوپلیمر دسته‌ای پلی‌تتراهیدروفوران پلی‌‌اتیلن‌گلیکول

دوره 13، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 70-79

عباس کبریت‌چی؛ حسین کریمی شهماروندی؛ میلاد قانع