شناسایی مواد منفجره با استفاده از پلیمرهای فلوئورسان تقویت کننده: معرفی، سازوکار و روندهای آینده

نوع مقاله : تالیفی

نویسنده

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

فلوئورسان از پدیده‌های جالب در رفتار نوری-الکتریکی پلیمرهاست که با بهره‌برداری از آن می‌توان به حسگرهای پلیمری با حساسیت زیاد دست یافت. هدف از این مطالعه، افزون بر معرفی مقدماتی درخشایی و انواع آن، معرفی حسگرهای شیمیایی با تأکید بر انواع بر پایه پلیمرهای مزدوج و با تمرکز بیشتر بر حسگرهای پلیمری بر پایه پلیمرهای فلوئورسانی تقویت‌کننده است. در این راستا، به تعریف این حسگرها و توضیح سازوکار شناسایی، انواع، مزایا و معایب، سامانه‌های مختلف و روندهای آینده آن‌ها پرداخته شده است. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد، حسگرهای بر پایه پلیمرهای فلوئورسان تقویت‌کننده، نیمه‌‌رساناهای الکتریکی بوده و از خواص فرایندی مناسبی برخوردارند. این پلیمرها با قابلیت جابه‌جایی اکسایتون در سه‌بعد و تشکیل سیم مولکولی، حساسیت بسیار زیادی را در شناسایی مواد منفجره نشان می‌دهند. همچنین، آزمون‌های میدانی با دستگاه‌های ساخته شده بر اساس این فناوری اثبات کرد که می‌توان آن را با دقت بسیار زیاد و با موفقیت برای شناسایی مواد منفجره، مین‌های زمینی و دریایی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Detection of Explosives by َAmplifying Fluorescence Polymers: Introduction, Mechanism and Future Trends

نویسنده [English]

  • Abbas Kebritchi
چکیده [English]

Fluorescence is an interesting phenomenon emanated in photo-electrical characteirstics of polymers. This feature is used in making highly sensitive polymer sensors. In this study, as part of the introduction given on luminescence and its different types there is a discussion on the production of chemical sensors based on conjugated polymers (CP). This discussion focuses on polymer sensors based on fluorescence polymers, their detection mechanisms, various kinds, pros and cons, different systems of media and future trends. It has been asserted that the chemical sensors based on amplifying fluorescent polymers (AFPs) have suitable semi-conductivity and processability at the same time. Amplifying fluorescent polymers through shifting the excitons in three dimensions and formation of molecular wire show high sensitivity in detection of explosives. The field tests performed by these devices have proved that this technology can be successfully used for high-sensitive detection of explosives, land mines and under-water mines based on nitro-aromatic compounds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Polymeric sensors؛ amplifying fluorescence polymers؛explosives
  • conjugated polymers
  • chemical sensor