نویسنده = مریم ماسوری
تعداد مقالات: 2
1. اصول و کاربرد رئولوژی تبدیل فوریه در شناسایی آلیاژهای پلیمری

دوره 12، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 25-35

محمد حسین جندقیان؛ یاسمن مداح؛ احسان نیک‌زینت؛ عبدالحنان سپاهی؛ رضا راشدی؛ مریم ماسوری


2. روش‌های تجاری ‌ساخت کاتالیزگر‌های زیگلر-ناتا برای تولید پلی‌اتیلن: مروری بر ثبت‌اختراع‌ها

دوره 11، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 42-50

محمد حسین جندقیان؛ یاسمن مداح؛ احسان نیک‌زینت؛ مریم ماسوری؛ عبدالحنان سپاهی؛ رضا راشدی