موضوعات = لاستیک
تعداد مقالات: 1
1. راهبرد جدید اکسایش واسطه‌ای سطح لاستیک‌ها با یون نقره (II)

دوره 7، شماره 1، بهار 1396، صفحه 94-101

محمد رونق باغبانی؛ فریدون محمدی؛ قاسم نادری؛ احمد ربیعی