نویسنده = نجفلو، بهزاد
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر روش مدلسازی لایه نشانی همجوش

دوره 6، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 74-85

بهزاد نجفلو؛ محمد رضوی نوری؛ امیر مسعود رضا دوست