نویسنده = جهانگیری، مرضیه
تعداد مقالات: 1
1. مروری کوتاه بر کاربردهای پزشکی پلیمرهای حافظه شکلی

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 33-42

مرضیه جهانگیری؛ معصومه باقری