نویسنده = شیخ الاسلامی، زینب السادات
تعداد مقالات: 1
1. پلیمرهای هوشمند 5- پلیمرهای یونومری خود ترمیم شونده

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 29-42

زینب السادات شیخ الاسلامی؛ علیرضا مهدویان