نویسنده = سلیمانی گرگانی، آتشه
تعداد مقالات: 1
1. کپسولی کردن قطعات فوتوالکترونیک و ارزیابی اهمیت پلیمرها

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 94-105

آتشه سلیمانی گرگانی؛ فرهود نجفی؛ سمانه جعفری فرد