نویسنده = خنکدار، حسین علی
تعداد مقالات: 1
1. عوامل موثر بر شکل شناسی و خواص اسفنج های لاستیکی سلول بسته

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 76-83

علی وحیدی فر؛ سعید نوری خراسانی؛ حسین علی خنکدار؛ الناز اسمی زاده؛ رسول اسمعیلی نیسیانی