نویسنده = نوری خراسانی، سعید
تعداد مقالات: 2
1. اصلاح میکروکپسول های پلی(اوره-فرمالدهید) به منظور بهبود کارایی سامانه های کامپوزیتی خودترمیم شونده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1398

تینا ربیعی؛ محمود معصومی؛ سعید نوری خراسانی؛ رسول اسمعیلی نیسیانی


2. عوامل موثر بر شکل شناسی و خواص اسفنج های لاستیکی سلول بسته

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 76-83

علی وحیدی فر؛ سعید نوری خراسانی؛ حسین علی خنکدار؛ الناز اسمی زاده؛ رسول اسمعیلی نیسیانی