نویسنده = دارمی‌زاده، عبدالحسین
تعداد مقالات: 1
1. شبیه سازی عددی اثر جریان کششی و برخوردی پلیمر پیزوالکتریک در حدیده استوانه‌ای همگرا

دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 58-65

عبدالحسین دارمی‌زاده؛ علی اکبر یوسفی