نویسنده = مهدوی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. ایجاد پیوندهای عرضی در سلولوز با هدف بهبود مقاومت ‌تر کاغذ

دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 49-57

رحیم یدالهی؛ یحیی همزه؛ حسین مهدوی؛ علی قاسمیان