نویسنده = فروتنی، کامران
تعداد مقالات: 2
2. رسوب‌دهی پلیمرهای رسانا برای استفاده در دستگاه‌های الکترونیکی انعطاف‌پذیر

دوره 4، شماره 1، بهار 1393، صفحه 32-44

کامران فروتنی؛ بهزاد پورعباس؛ مهدی شریف