نویسنده = رزاقی کاشانی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. کامپوزیت‌های پلیمری دی‌الکتریک: معرفی و کاربردها

دوره 3، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 25-33

محسن صدرالدینی؛ مهدی رزاقی کاشانی