نویسنده = کاوند، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. نانوژل های پلیمری: ابزارنانوسکوپی مفید در دارورسانی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 21-32

سپیده خوئی؛ علیرضا کاوند