نویسنده = باجقلی، سارا
تعداد مقالات: 1
1. رزین های اپوکسی گرمامقاوم

دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 4-11

سارا باجقلی؛ کبری سعادتی؛ قاسم نادری؛ حسین بوهندی