نویسنده = عزیزی، مهران
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر سازوکارهای احتمالی تخریب گرمایی پلی سیلوکسا نها

دوره 2، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 25-33

الهام ندیم؛ مهران عزیزی؛ قاسم نادری