نویسنده = روناسی، داوود
تعداد مقالات: 1
1. محاسبه جرم مولکولی و تعیین وزن اکی والان اپوکسی با طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته پروتون

دوره 2، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 16-21

مرتضی احسانی؛ زینب فرهادی نژاد؛ داوود روناسی