نویسنده = خوشکیش، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. تثبیت دی اکسید کربن روی پلیمرها

دوره 2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 27-35

مرتضی خوشکیش؛ حسین بوهندی