تثبیت دی اکسید کربن روی پلیمرها

نوع مقاله : تالیفی

نویسندگان

1 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، صندوق پستی 115 - 14965

2 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

چکیده

تثبیت دی اکسید کربن روی یک ترکیب آلی مناسب، فرایندی جذاب و مهم برای استفاده موثر از منابع کربنی و رفع مشکلات زیست محیطی است. دی اکسید کربن می تواند به راحتی وارد حلقه اکسیرانی ترکیبات اپوکسی دار شده و کربنات حلقوی تشکیل دهد یا اینکه با سایر ترکیبات از جمله توسیل آزیریدین واکنش دهد و ترکیبات یورتانی حلقوی ایجاد کند. این واکنش به طور کمی با استفاده از کاتالیزورهایی مانند نمک های چهارتایی آمونیوم و نمک های فلزات قلیایی به شکل کمی و در فشار محیط قابل اجراست. وارد سازی دی اکسید کربن به گروه های اپوکسی در یک زنجیر پلیمری نیز اجرا شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fixation of Carbon Dioxide into Polymers

نویسندگان [English]

  • Morteza khoshkish 1
  • Hossein bouhendi 2
1
2