نویسنده = قائمی زاده دره، مرضیه
تعداد مقالات: 1
1. ساختار غشاهای نانوکامپوزیتی پلیمری مصرفی در تصفیه آب

دوره 10، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 59-70

مرضیه قائمی زاده دره؛ میترا توکلی