نویسنده = اسدی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. الکتروریسی آلژینات: چالش ها و راه حل ها

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 33-43

حامد دائمی؛ مریم اسدی