اثر پارامترهای فرآیندی بر خواص اسفنج پلی متاکریل ایمید

نویسندگان

تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی شیمی، گروه مهندسی پلیمر، صندوق پستی114-14115

چکیده

اسفنج پلی­متاکریل­ایمید به عنوان عایق گرمایی با خواص مکانیکی و گرمایی بسیار عالی مطرح است. خواص ویژه بسیار عالی ناشی از خواص مطلوب مکانیکی به همراه وزن کم، دلیل کاربرد فراوان این اسفنج در صنایع هوایی و فضایی ­است. در این مقاله،  تهی ه اسفنج PMI انعطاف­پذیر به روش شیمیایی و هم­چنین اثر تغییر پارامترهای فرایندی روی خواص، ساختار و رفتار آن مطالعه و شده است. ابتدا روش تهیه اسفنج PMI، مونومرها و نوع آغازگر و عامل پف­زا، میزان و نحوه ترکیب مواد، دما، فشار و محیط واکنش مورد بررسی قرار گرفته، سپس آزمون­های DSC و TGA به منظور بررسی خواص حرارتی، آزمون­های استحکام فشاری و DMTA برای مطالعه خواص مکانیکی انجام شده است. به منظور بررسی ساختار شیمیایی ابر حاصل، از نتایج آزمون FTIR استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Processing Parameters on Polymethacrylimide Foam Properties

نویسندگان [English]

  • amirmajid kadkhodai
  • ahmadreza bahramian
  • mohammadhossein navidfamily