اخبار علمی و سایر مطالب

چکیده

بخش ترویجی نشریه شامل موارد زیر است:
- مصاحبه
- اخبار علمی
- پایان نامه
- معرفی کتاب
- همایش ها
- معرفی سایت
- واژه نامه

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scientific news